Registrace

Vážený uživateli, těší nás Váš zájem o registraci do našeho klubu. Vyplňte prosím níže uvedené údaje. Děkujeme!
Liftec klub

Povinné údaje

Nepovinné údaje

Jméno: Datum narození:
Příjmení: Pohlaví: Žena    Muž
Uživatelské jméno: Zaměstnání:
Heslo: Ulice:
Potvrzení hesla: Město:
E-mail: PSČ:
    Promo kód:
Zasílání novinek: Ano    Ne    
Potvrzuji, že jsem se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů v souvislosti se zákaznickým programem LIFTEC Klub.
 
Uděluji společnosti LIFTEC CZ a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v bodě 2) Zásad zpracování osobních údajů pro reklamní a marketingové účely – tj. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů a nabízení obdobných zákaznických programů a soutěží, a to i prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Jsem srozuměn s tím, že udělení souhlasu je zcela dobrovolné a mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje poskytuji na dobu trvání členství v zákaznickém programu a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství (archivace, apod.).
Opiště znaky z obrázku: